Đăng ký

Ôn tập cuối học kì 1- tiết 4- soạn tiếng việt 5

Câu 1: Đọc lại các bài tập đọc, học thuộc lòng. Nắm nội dung bài.

   Đọc lại các bài tập và học thuộc các bài ở học kì 1

   Khi đọc:  Chú ý giọng đọc  phù hợp với bài đọc; nhịp diệu nhanh, chậm khác nhau và ngắt giọng cho đúng nội dung câu văn, đoạn văn.

Câu 2: Nhờ bạn hoặc người thân đọc bài “Chợ Ta-sken”, em viết. Sau đó tự kiểm tra sửa chữa những lỗi mắc phải, viết lại cho đúng.

   Viết đúng chính tả một số từ ngữ: Ta-sken, sơ mi, xúng xính, óng ả, ngăm, bớt, ním, thõng, thắt lưng, khẽ ve vẩy.