Đăng ký

Những yêu cầu chủ yếu của bài văn nghị luận chính xác nhất

938 từ

Để làm tốt một bài văn nghị luận, cần đảm bảo các yêu cầu sau:

1.      Nghị luận phải nhất quán và đúng hướng
Có nghĩa là từ đầu đến cuối, trước sau không trái ngược nhau. Muốn nhất quá thì phải có ý kiên vững vàng. Chú kiến này được triển khai thống nhất trong toàn bộ bài nghị luận bằng hệ thống các ý. Các ý có sự quy định lẫn nhau, không thế b sót ý nào, đọc ý trước kéo theo ý sau, từ ý sau có thể suy ra ý trước. Tính nhất quá không chi thể hiện ở nội dung mà còn được thể hiện ở giọng điệu bài văn. Có thể mỗi đoạn, mỗi phần có một giọng điệu riêng, nhưng nhìn chung, cả bài bao giờ cũng có một giọng điệu chung bao trùm tất cả các giọng khác: hùng hồn, tha thiết hoặc mía mai, hoặc trữ tình thắm thiết.
Đúng hướng có nghĩa là cho dù ý kiến đưa ra được mở rộng và đi sâu đến mú nào, có thể vận dụng nhiều lời văn, nhưng tất cả đều phải xoay quanh luận đề được đặt ra, về vấn đề - đối tượng. Bài văn nghị luận sẽ thiếu hoặc không có giá trị thuyết phục, nêu người viết lan man, xa đề, hoặc lạc đề. Đây là một hạn chế thường gặp của học sinh. Nó có phấn xuất phát từ hạn chè tư duy, nhưng thường là do thè quen hấp tấp không đọc kĩ đề khi làm bài, gặp đâu viết đó của học sinh.

2.      Nghị luận phái trật tự và mạch lạc
Muốn thuyết phục được người đọc (người nghe), người viết (người nói) phải nhanh chóng giúp họ nắm được ý kiến của mình. Để đạt được mục đích này, ý kiến đưa ra không những phải xoay quanh vấn đề theo một luận đề chủ kiến, mà còn phải được sắp xếp theo một trình tự hợp lí, có ý chính, ý phụ, có ý dật trước, có đặt sau, không được sắp xếp một cách lộn xộn, tùy tiện.
Đồng thời, các câu vãn, các ý trong bài văn phải rõ ràng mạch lạc. Mỗi ý phái tương đối hoàn chỉnh, các ý phải tách bạch nhau. Không nên viết ý này chưa trọn đã viết ý khác. Đặc biệt, nên chú ý đến quan hệ giữa các ý lớn, ý nhỏ. Không nên đưa ý nhỏ của ý lớn này vào đoạn của ý lớn kia. Để đảm bảo được yêu cầu rành mạch, không những phải biết tách đoạn chính xác mà còn phải biết dựng đoạn, liên kết các đoạn văn chặt chẽ, lôgic.

Xem thêm >>> Tìm hiểu chung về văn nghị luận

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui gửi đến bạn nhằm giúp làm một bài văn nghị luận tốt nhất, mong rằng bài viết sẽ giúp ích được nhiều cho quá trình học tập của bạn. Chúc các bạn học tập tốt <3

shoppe