Đăng ký

Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận- soạn văn 7

603 từ Văn mẫu

Đề: Đọc văn bản (tr.31-32 SGK Ngữ văn 7 tập 2) và trả lời câu hỏi:

   a) Bài văn nêu lên tư tưởng gì? Tư tưởng ấy thể hiện ở những luận điểm nào? Tìm những câu mang luận điểm.

   b) Bài có bố cục mấy phần? Hãy cho biết cách lập luận được sử dụng ở trong bài.

   a) Bài văn nêu lên tư tưởng: mỗi người phải biết học tập những diều cơ bản nhất thì mới có thể trở nên tài giỏi, thành đạt.

    Tư tưởng này thể hiện ở các luận điểm:

     -  ít người biết học cho thành tài (câu đầu tiên mang luận diểm này).

    - Chỉ có chịu khó học tập những diều cơ bản mới có thể thành tài (Câu: “Câu chuyện vẽ trứng của Đơ-vanh-xi cho người ta thấy chỉ ai chịu khó luyện tập động tác cơ bản thật tốt, thật tinh thì mới có tiền đồ”.

    b) Bố cục bài văn có ba phần:

    - Phần mở đầu: chỉ có một câu. Cách lập luận câu mở đầu là suy 1 đối lập.  

   - Phần thân bài: từ chỗ: “Danh họa I-ta-li-a” cho đến “họa sĩ lớn của thời Phục hưng”. 

     Câu chuyện Đơ-vanh-xi học vẽ trứng đóng vai trò minh họa cho luận điểm chính.

    Cách lập luận đây là suy luận nhân quả: do cách học vẽ đi vẽ lại cái trứng mà Đơ-vanh-xi đã luyện tinh mắt, luyện dẻo tay và về sau trở thành họa sĩ lớn thời Phục hưng.

   - Phần kết: từ “Câu chuyện vẽ trứng...” cho đến hết. Phần kết cũng dùng phương pháp suy luận nhân quả: nhân là cách dạy của thầy Vê-rô-ki-ô vê cách chịu khó luyện tập các động tác cơ bản của Đơ-vanh-xi, quả là su thành công của Đơ-vanh-xi.