Đăng ký

Nguyên lý Pascal

+) Nguyên lý Pascal:  (\(p_s\): áp suất ngoài)

          \(p_A=p_s+\rho gh\)

Áp dụng :  \(A_1,A_2\): diện tích của một cột chất lỏng;  \(F_1,F_2\): lực tương ứng)

         \(p=\dfrac{F_1}{F_2}=\dfrac{A_1}{A_2}\)

       

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào