Đăng ký

Luyện tập làm văn bản thông báo- soạn văn 8

493 từ Văn mẫu

Câu 1. Lựa chọn văn bản thích hợp trong các trường hợp sau:

  a) Thông báo

  b) Báo cáo

  c) Thông báo

Câu 2.

Thông báo trên còn những chỗ sai:

   - Thiếu số cổng vàn, khiếu nại gửi ở góc trái phía bên dưới.

   - Nội dung thông báo không phù hợp với tên văn bản thông báo trên văn bản là thông báo kế hoạch mà nội dung lại yêu càu sấp xếp kế hoạch nghĩa là chưa có kế hoạch. Ở đây chỉ là thông báo về dợt kiểm tra vệ sinh và tổ chức Ban kiểm tra vệ sinh mà thôi. Bản thông báo này còn viết lại. Xác định rõ cần thông bảo việc gì. Ví dụ sắp tới nhà trường sẽ tổ chức đợt kiềm tra vệ sinh từ ngày... dến ngày... tháng... nồm., thanh lập Ban kiểm tra, đề nghị Ban kiểm tra lập kế hoạch cụ thể.

    Học sinh tự bổ sung các mục cần thiệt và hoàn chinh nội dung thông báo. 

Câu 3: Một số tình huống cần viết vần bản thông báo.

Nhà trường thông báo thời hạn nhận dơn nhập học lớp học.

Nhà trường thông báo danh sách học sinh dược nhận hoc bổng, Nhà trường thông báo về việc nghi lễ Quốc Khánh 2-9.

Câu 4:

   Chọn một tình huống cụ thể vừa nêu và viêt văn bán thông báo học sình tự làm.