Đăng ký

Công thức tính lưu lượng chất lỏng

+) Công thức lưu lượng chất lỏng:

(\(A\): tiết diện \((m^2)\);  \(v\): vận tốc dòng chảy \((m/s)\);  \(Q\); lưu lượng  \((m^3/s)\))

             \(Q=A_1v_1=A_2v_2\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào