Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận(Tiếp theo)- Soạn văn lớp 11

Hướng dẫn giải

   II. CÁCH PHƯƠNG TIỆN DIỄN ĐẠT VÀ ĐẶT TRƯNG CỦA PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN

   Phong cách ngôn ngữ chính trị mang ba đặc trưng cơ bản:

  • Tính công khai về quan điểm chính trị.
  • Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận
  • Tính truyền cảm, thuyết phục.

   Các đặc trưng đó được thể hiện ở những phương tiện diễn đạt nhằm đạt  mục đích trình bày ý kiến hoặc bình luận, đánh giá vấn đề theo một quan điểm chính trị nhất định.

     LUYỆN TẬP

   1. Chỉ ra biện pháp tu từ trong đoạn văn chính luận sau:

   Các phép tu từ:

  • Điệp ngữ kết hợp điệp cú: Ai có... dùng...
  • Liệt kê: súng, gươm, cuốc, thuổng, gậy gộc.
  • Ngắt đoạn câu (phối hợp với các phép trên) để tạo giọng vãn dứt khoát, mạnh mẽ.

   2. Viết một đề cương bài nói để chứng minh cho câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

    Có thể nêu một số ý sau để chứng minh câu nói của Hồ Chủ tịch:

   a. Luận cứ: Ở thời điểm nào thì thanh niên (trong đó có học sinh là lực lượng quan trọng) cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu của đất nước, thanh niên chính là rường cột của nước nhà, và cũng là người chủ tương lai của đất nước.

   b. Các biện chứng Thế hệ thanh niên trong Cách mạng tháng Tám.

  • Thế hệ thanh niên trong kháng chiến chống Pháp trước đây và chống Mĩ sau này.
  • Thế hệ thanh niên ngày nay trong cổng cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, hội nhập với thế giới, làm giàu đất nước, rạng danh dân tộc.

   c. Kết luận: Thanh niên (trong đó phần lớn là học sinh) phải học tập để xây dựng đất nước sánh vai với các nước văn minh, tiến bộ.

  3. Viết một đoạn văn để chứng minh nhận định sau: 

   Lòng yêu nước bắt nguồn từ tình yêu những người thân, yêu nơi chôn nhau cắt rốn với những kỉ niệm tuổi thơ không bao giờ quên.

   Có thể nêu một số ý:

   Lòng yêu nước có thể được dạy dỗ, kế thừa từ truyền thống, nhưng một phần khác bắt nguồn từ những tình cảm thiết thực, “nhỏ bé” của mỗi người.

  • Yêu người thân: cha mẹ, ông bà, anh chị em, bạn hữu.
  • Yêu làng quê, phố nhỏ và những kỉ niệm thời thơ ấu dưới mái trường.

   b. Từ tình cảm cụ thể và “nhỏ bé” nhưng sâu sắc, thiết tha, như thế, lòng yêu nước trở thành một thứ tình cảm thiêng liêng và có ý thức thường trực trong mỗi người.

   |c. Yêu nước là phải hết lòng bảo vệ và tận lực góp phần xây dựng     đất nước. 

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Một số thể loại văn học kịch, văn nghị luân- Soạn văn lớp 11

   1. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH, CẤC KIỂU LOẠI KỊCH VÀ YÊU CẦU ĐỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC • ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH    Kịch là dùng lời thoại của nhân vật, tái tạo những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống. Kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp của nhiều bộ môn, nhiều người đạo diễn, diễn viên, hóa trang, ánh sá

Soạn bài Một thời đại trong thi ca- Soạn văn lớp 11

   1. THEO TÁC GIẢ, CÁI KHÓ TRONG VIỆC TÌM RA TINH THẦN CỦA THƠ MỚI LÀ GÌ? VÀ TÁC GIẢ ĐÃ NÊU RA CÁCH NHẬN DIỆN NHƯ THẾ NÀO?    Theo tác giả, cái khó trong việc tìm ra thành tựu thơ mới là không phải bài thơ mới nào cũng là bấi kiệt tác cả. Và tác giả đã nêu ra cách nhận diện hay nguyên tắc chung của

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận- Soạn văn lớp 11

                                          PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN Tìm hiểu văn bản chính luận Đọc kĩ ba văn bản:         a.Đoạn trích Tuyên ngôn Độc lập: Vãn bản chính luận bao gồm những tuyên ngôn, tuyên bố của một đảng phái chính trị hoặc một vị nguyên thủ quốc gia nhằm trình bày quan điểm

Công thức tính nồng độ mol

Khi biết số mol thì nồng độ mol được tính theo công thức sau                         \CM= \dfrac {n} {V lít}\

Công thức tính nồng độ phần trăm

 Khi biết khối lượng chất tan và khối lượng dung dịch thì nồng độ phần trăm được tính theo công thức sau:                                         \C\%= \dfrac {m{ct}} {m{dd}}.100\% \Rightarrow m{ct}=\dfrac {C\%.m{dd}} {100\%}\

Hiệu suất phản ứng tính theo sản phẩm

Khi biết khối lượng thực tế và khối lượng lý thuyết thì hiệu suất phản ứng theo sản phẩm được tính theo công thức sau:                           \H=\dfrac {M{tt}} {M{lt}}.100\%\