Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Ôn tập phần tập làm văn ( tiếp )

1,027 từ Soạn bài

ÔN TẬP PHẦN TẬP LÀM VĂN (tiếp theo)

Câu 7

Các nội dung văn bản tự sự đã học lớp 9 vừa lặp lại, vừa nâng cao, cả về kiến thức lẫn kĩ năng.

Hai trọng tâm cửa văn bản tự sự một là sự kết hợp giữa tự sự với biểu cảm và miêu tả nội tâm, giữa tự sự với lập luận; hai là một số nội dung mới trong văn bản tự sự với như đối thoại và độc thoại nội tám trong tự sự; người kể chuyện và vai trò của người kể chuyện trong tự sự...

Câu 8

Trong một văn bản có đủ các yếu tố miêu tả, biểu cảm, lập luận mà vẫn được gọi đó là văn bản tự sự là vì các yếu tố miôu tả, biểu cảm lập luận chỉ là những yếu tố bổ trợ nhằm nêu bật phương thức tự sự. Trên thực tế, khó cổ một văn bản nào đó chỉ vận dụng một phương thức biểu đạt duy nhất. Còn gọi tên một văn bản, người ta cán cứ vào phương thức biểu đạt chính của văn bản đó.

Câu 9

Đánh dấu X vào các ô trống mà kiểu văn bản chính có thể kết hợp với những yếu tố tương ứng trong nó

STT

Kiểu văn

bản chính

Các yếu tốt kết hợp với văn bản chính

Tự sự

Miêu tả

Lập luận

Biểu cảm

Thuyết minh

Điểu hành

1

Tự sự

 

X

X

X

X

 

2

Miêu tả

X

 

 

X

X

 

3

Lập luận

 

X

 

X

X

 

4

Biểu cảm

X

X

X

 

 

 

5

Thuyết minh

 

X

X

 

 

 

6

Điểu hành

 

 

 

 

 

 

 

Câu 10

Một số tác phẩm tự sự được học trong sách giáo khoa Ngữ văn từ lớp 6 đến lớp 9 không phải bao giờ cũng phân biệt rõ bô" cục ba phần: Mở bài, Thân bài và Kết luận. Thế nhưng bài tập làm vãn tự sự (kể chuyện) của học sinh vẫn phải có đủ ba phần đã nêu, bởi vi đang trong thời kì luyện tập học sinh phải rèn luyện theo đúng yêu cầu của nhà trường. Một mai khi đã trưởng thành, các em có thể “phá cách” như các nhà văn.

Câu 11

Những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bàn tự sự của phần Tập làm văn dã giúp nhiều trong việc đọc - hiểu văn bản - tác phẩm văn học tương ứng trong sách giáo khoa Ngữ văn. Ví dụ khi học về các yếu tô" đối thoại và dộc thoại nội tâm trong tự sự, các kỉêh thức về tập làm văn đã giúp cho học sinh hiếu rỗ ràng, hiểu sâu sắc hơn về các đoạn trích Truyện Kiều cũng như Làng, truyện ngấn cửa nhà vfln Kim Lân.

Câu 12

Cũng thế ngược lại, những kiến thức và kĩ năng về kiểu văn bắn tự sự của phẩn Đọc - hiểu văn bản và phần Tiếng Việt đã giúp học sinh học tốt hơn khi làm bài văn tự sự (Kể chuyện).

Chẳng hạn, các văn bản tự sự trong sách giáo khoa Ngữ văn đã cung cấp cho học sinh đề tài, nội dung cách kể chuyện, cách dùng các ngôi kể, người kể chuyện, cách dấn dắt và miêu tả nhân vật, sự việc.