Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp với thao tác lập luận- Soạn văn lớp 11

Hướng dẫn giải

 

   Bài tập1 

   Đọc đoạn trích và trả lời các câu hỏi:

    a.Đoạn trích viết về vấn đề ảnh hưởng của thơ Pháp vào Thơ mới Việt Nam. Quan điểm của các tác giả là: Ảnh hưởng đó không còn dấu vết vì đã bị Việt hóa.

    b.Các tác giả đã sử dụng thao tác lập luận chủ yếu là phân tích và so sánh. Ngoài ra, trong đoạn trích còn cổ các thao tác lập luận bình luận và bác bỏ.

    c.Một bài (đoạn) văn ít khi chỉ sử dụng một thao tác lập luận duy nhất mà thường vận dụng kết hợp nhiều thao tác lập luận.

Vị trí, vai trò của từng thao tác được quyết định bởi mục đích nghị luận. Mục đích nghị luận khiến việc kết hợp các thao tác lập luận khỏi giả tạo khiên cưỡng và đem lại kết quả mong muốn. Mục đích nghị luận quyết định thao tác lập luận nào là chủ yếu, thao tác lập luận nào là bổ trợ và việc kết hợp các thao tác có xác đáng và nhuần nhuyễn hay không?

   Bài tập 2

   Giả sử phải tập trình bày một luận điểm trong bài văn nghị luận bàn về trung thực, một trong những phẩm chất mà người thanh niên ngày nay cần có, ta có thể tiến hành các bước luyện tập như sau:

   a. Bước thứ nhất:

  • Xác định chủ đề bài văn: Bàn về phẩm chất trung thực.
  • Có thể xây dựng cho bài làm một dàn ý như sau:

   Mở bài: Trung thực là một trong những phẩm chất quan trọng của người thanh niên.

   Thân bài

  • Trung thực là gì?
  • Vai trò, tác dụng của phẩm chất trung thực đối với việc hình thành nhân cách con người nói chung.
  • Làm thế nào để có và giữ được phẩm chất này.

   Kết bài: Khẳng định vị trí, vai trò tác dụng của trung thực đối với việc hình thành nhân cách người thanh niên.

   Từ bước một này học sinh đọc kĩ theo hướng dẫn của sách giáo khoa mà hoàn thành tiếp bước 2, và 3. Tiếp tục thực hiện bài tập 3.

   Bài tập 3:

   Bàn về bệnh quay cóp của Học sinh trong thi kiểm tra.

* Gợi ý về nội dung:

+ Thực trạng của bệnh quay cóp trong Học sinh ngày nay.

+ Tác hại của bệnh quay cóp.

+ Lời khuyên .

(Có thể chọn 1 trong các ý trên để dựng đoạn; Vận dụng kết hợp ít nhất 2 thao tác lập luận)

* Trình bày văn bản và chỉ ra các thao tác lập luận đã sử dụng.

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Tóm tắt văn bản nghị luận- Soạn văn lớp 11

   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA VIỆC TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày ngắn gọn nội dung của vân bản gốc theo một mục đích trước. Văn bản tóm tắt cần phản ánh trung thực nội dung văn bản gốc.    II. CÁCH TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN Đọc văn bản về luận li xã hội ở nước ta của

Soạn bài Một số thể loại văn học kịch, văn nghị luân- Soạn văn lớp 11

   1. ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH, CẤC KIỂU LOẠI KỊCH VÀ YÊU CẦU ĐỌC KỊCH BẢN VĂN HỌC • ĐẶC TRƯNG CỦA KỊCH    Kịch là dùng lời thoại của nhân vật, tái tạo những mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống. Kịch là một loại hình nghệ thuật tổng hợp của nhiều bộ môn, nhiều người đạo diễn, diễn viên, hóa trang, ánh sá

Soạn bài Chương trình địa phương phần Tiếng việt - Soạn văn lớp 9

Bài tập 1    Tìm những từ ngữ địa phương trong phương ngữ mà các em đang sử dụng hoặc trong các phương ngữ khác mà em biết: a   Chỉ các sự vật, hiện tượng...không có tên gọi trong các phương ngữ khác và trong ngôn ngữ toàn dân. Mẫu: sầu riêng, chôm chôm phương ngữ Nam Bộ. Nhút: Món ăn làm bằng xơ mí

Soạn bài Làng - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. TRUYỆN NGẮN LÀNG ĐÃ XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀM BỘC LỘ SÂU SẮC TÌNH YÊU LÀNG QUÊ VÀ LÒNG YÊU NƯỚC Ở NHÂN VẬT ÔNG HAI. ĐÓ LÀ TÌNH HUỐNG NÀO?    Kim Lân đã đặt nhân vật chinh của truyện là ông Hai vào một tình huống gay gắt là cái làng mà ông hết lòng yêu mến tự hào đã theo giặc lập

Hiệu suất phản ứng tính theo sản phẩm

Khi biết khối lượng thực tế và khối lượng lý thuyết thì hiệu suất phản ứng theo sản phẩm được tính theo công thức sau:                           \H=\dfrac {M{tt}} {M{lt}}.100\%\

Hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng

Khi biết lượng chất tham gia phản ứng và lượng chất ban đầu thì hiệu suất phản ứng theo chất phản ứng được tính theo công thức sau:                                                     \H=\dfrac {m{tgpu}} {m{bd}}.100\%\