Hướng dẫn soạn bài Hồi Trống Cổ Thành

Hướng dẫn giải

Câu 1. Tại sao Trương Phi nổi giận định đâm chết Quan Công?

   Trương Phi phẫn nộ đòi giết chết Quan Công vì khăng khăng buộc tội Quan Công ở với Tào là phản bội lời thề tại vườn đào là trượng phu lại thờ hai chúa.

   Trong lúc mâu thuẫn thứ nhất giữa Quan Công với Trương Phi còn đang giằng co chưa giải quyết, tác giả lại đưa thêm mâu thuẫn thứ hai giữa Quan Cổng và Sái Dương. Dẫn một đoàn quân với cờ Tào, Sái Dương đến hỏi tội Quan Công vì Quan Công đã giết chết Tân Kì, cháu ngoại của y. Đúng là như đổ dầu vào lửa. Sự cố mặt của Sái Dương càng làm cho mâu thuẫn giữa Quan Công và Trương Phi càng thêm gay gắt. Lúc này, Trương Phi càng tin chắc rằng Quan Công đã vâng mệnh Tào Tháo dẫn quân về bắt mình. Mâu thuẫn sau càng làm cho mâu thuẫn trước cảng thẳng thêm nhiều. Nhưng Quan Công tiếp đổ, đã chấp nhận điều kiện của Trương Phi là sau ba hồi trống phải chém được Sái Dương, tiếng trống gấp rút nổi lên nhưng chưa dứt một hồi, dầu Sái Dương đã lăn xuống đất. Mâu thuẫn thứ hai được giải quyết. Nhờ đó, mâu thuẫn thứ nhất cũng tiêu tan.

   Cách xây dựng mâu thuẫn như thế tạo nên một tình thế dồn ép nhân vật phải tự bộc lộ, vừa khắc họa rõ nét tính cách của nhân vật vừa tạo nên sức hấp dẫn lôi cuốn đặc biệt cho hồi truyện này.

Câu 2. Vì sao có thể đặt nhan đ cho đoạn trích là“Hồi trống Cổ Thành”?

   Đoạn trích có nhan đề Hồi trống Cổ Thành. Hồi trông có ý nghĩa gì? Tam quốc diễn nghĩa lây đề tài chiến trận ở đây nổi bật lên là gươm giáo tài nghệ và khí phách. Không khí chung của tác phẩm là thượng võ. Tất cả mọi việc mọi vấn đề, trong đó có cả quan hệ tình cảm cá nhân, cách đối nhân xử thế... đều được giải quyết trên chiến trường. Mọi thứ dược thua hư thực đều giải quyết bằng tài năng, khí phách. Mọi thứ đều phải rõ ràng rành mạch. Do đó Hồi trống cổ Thành là hồi trống của sự rõ ràng, rành mạch và dứt khoát.

   Hồi trống là tình nghĩa anh em vườn đào thề nguyện gắn bó keo sơn. Hồi trống cũng là điều kiện, là quan tòa phán xét phơi bày nỗi nghi ngờ của Trương Phi và cũng giải thoát nỗi oan ức cho Quan Công. Nhất là Trương Phi lại trực tiếp đánh lên hồi trông khiến không khí trận mạc càng rõ.

   Bởi vậy, Hồi trống Cổ Thành ở đây trở thành biểu tượng cho lòng trung nghĩa, cho tinh thần dũng cảm, tinh thần công minh chính trực.

Câu 3. Có ý kiến cho rằng“nóng như Trương Phi còn là nóng lòng muốn biết sự thực, nóng lòng xác định phải trái, đúng sai, chứ không phải chỉ là nóng nẩy do cá tính gàn dở. Anh (chị) có đồng ý không? Vì sao? 

   Có ý kiến cho rằng “nóng như Trương Phi" còn là nóng lòng muôn biết  sự thực, nóng lòng xác định phải trái, đúng sai, chứ khống phải chĩ là nóng nảy do cá tính gàn dở. Điều này hoàn toàn chính xác. Trương Phi là con người “thẳng như tên bắn, sáng như tấm gương soi". Nhân vật này không chấp nhận sự quanh co lắt léo. Với Trương Phi đen, trắng, dở, hay, xấu, tết., rõ ràng. Kẻ thù, với nhân vật này chỉ nói chuyện bằng gươm giáo. Bởi vậy, nghe Quan Công đến, ông đỗ “mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, hò hét như sấm". Chẳng nói chẳng rằng vác mâu lên ngựa đi tắt ra cửa bắc” chạy tới đâm Quan Công. Còn hàng loạt chi tiết nữa đủ để cho thấy tính cương trực của Trương Phi. Chẳng hạn, Trương Phi trói Đốc Bưu vì hắn đòi đút lót. Trương bẻ cành liễu vừa chửi mắng vừa đánh, đánh đến gẫy luôn mười cành mới chịu thôi. Hay lúc Lưu Bị “tam cô' mao lư”, gặp Khổng Minh ngủ ngày kiên nhẫn chờ còn Trương Phỉ chịu không được nói: “Để tôi ra sau nhà châm mồi lửa xem hắn có dậy không”.

Câu  4. Tại sao nói: Nếu không có chi tiết Trưong Phỉ thẳng tay giục trống thì đoạn văn sẽ tẻ nhạt, mất hết ý nghĩTam quốc?

   Nếu không có chi tiết Trương Phi thẳng tay giục trông thì đoạn văn sẽ tẻ nhạt, mất hết ý vị Tam Quốc.

   Ý vị của Tam Quốc là không khí chiến trận. Để hiểu rõ ý nghĩa câu nói trên (xin xem lại câu 2).

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn soạn bài Chuyện chức phán sự Đền Tản Viên

CÂU 1. THEO ANH CHỊ VIỆC LÀM CỦA NHÂN VẬT NGÔ TỬ VĂN CÓ Ý NGHĨA GÌ? a. Thể hiện quan điểm và thái độ của người trí thức muốn đả phá sự mê tín thần linh của quần chúng bình dân. b. Thể hiện sự khảng khái, chính trực và dũng cảm muốn vì dân trừ hại. c. Thể hiện tính hiếu thắng của người trẻ tuổi. d. T

luyện tập viết bài văn thuyết minh

CÂU 1. VIẾT ĐOẠN VĂN NỐI TIẾP THEO ĐOẠN MÀ ANH CHỊ VỪA HOÀN THÀNH TRÊN LỚP    Cách tiến hành tương tự như bài tập trên lớp. Có thể tham khảo các đoạn văn giới thiệu: Về các nhà khoa học, các công trình nghiên cứu khoa học trên các tạp chí: Thế giới mới, Tri thức trẻ, Tạp chí khoa học... hoặc các bà

những yêu cầu về sử dụng tiếng việt

CÂU 1: LỰA CHỌN NHỮNG TỪ NGỮ VIẾT ĐÚNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP SAU SGK     Những từ ngữ được in đậm là những từ ngữ viết đúng: bàn hoàng/ BÀNG HOÀNG; chất phát/ CHẤT PHÁC; BÀN QUANG/ bàng quang; LÃNG MẠN/lãng mạng, hiu trí/ HƯU TRÍ; uống riệu/ UỐNG RƯỢU; TRAU TRUỐT/ chau chuốt; lồng làn/ NỒNG NÀN; ĐẸP

Tóm tắt văn bản thuyết minh

   CÂU1.  ĐỌC PHẦN TIỂU DẪN BÀI “THƠ HAICƯ CỦA BASÔ” NGỮ VÃN 10, TẬP 1 VÀ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SGK TRANG 71.     aĐối tượng thuyết minh của văn bản là tiểu sử, sự nghiệp nhà sư Masu Ị Ô Basô và những đặc điểm của thể thơ haicư, một thể thơ đặc sắc, độc đáo của Nhật Bẩn.    bBố cục của văn bản Đoạn

Hướng dẫn soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

CÂU 1. PHÂN TÍCH TÂM TRẠNG VÀ TÍNH CÁCH CỦA LƯU BỊ KHI PHẢI Ở NHỜ TÀO THÁO.     Khi ấy, vì chưa có đất lập nghiệp, Lưu Bị phải sông nhờ Tào Tháo. Lại chưa cố cách gì để thoát thân nên Lưu Bị phải tìm cách tự giấu mình không để Tào Tháo nghi ngờ. Tuy ôm mộng lớn, ấp ủ chí anh hùng nhưng do thế lực qu

Hướng dẫn soạn bàiTình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

CÂU 1. PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN TÂM TRẠNG CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ VÀ NGHỆ THUẬT KHẮC HOẠ TÂM TRẠNG CỦA TÁC GIẢ NHỮNG DẤU HIỆU CHO THẤY SỰ CÔ ĐƠN; NGÔN NGỮ CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ VÀ GIÁ TRỊ BIỂU CẢM CỦA NÓ; CÁC YẾU TỐ NGOẠI CẢNH CÓ TƯƠNG QUAN VỚI TÂM TRẠNG NGƯỜI CHỈNH PHỤ VÀ Ý NGLŨA DIỄN TẢ NỘI TÂM CỦA CÁC YẾU T

Lập dàn ý bài văn nghị luận

CÂU 1.  SAU ĐÂY LÀ MỘT ĐỀ LÀM VĂN: TRONG MỘT LẦN NÓI CHUYỆN VỚI HỌC SINH, CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHỈ RÕ CÓ TÀI MÀ KHÔNG CÓ ĐỨC LÀ NGƯÒI VÔ DỤNG, CÓ ĐỨC MÀ KHÔNG CÓ TÀI THÌ LÀM VIỆC GÌ CŨNG KHÓ. . THEO ANH CHỊ NÊN HIỂU VÀ VẬN DỤNG LỜI DẠY ĐÓ CỦA NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?  MỘT BẠN ĐÃ TÌM ĐƯỢC MỘT SỐ Ý: A GI

Hướng dẫn soạn bài Truyện Kiều( tác giả)

CÂU 1. ANH CHỊ CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ CUỘC ĐỜI CỦA NGUYỄN DU? NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ CUỘC ĐỜI CỦA NGUYỄN DU GÓP PHẦN LÍ GIẢI NHỮNG THÀNH CÔNG TRONG SÁNG TÁC CỦA NHÀ THƠ NHƯ THẾ NÀO?    Xuất thân trong một dòng họ đại quý tộc, không chĩ nổi tiếng về danh vị mà còn có truyền thông văn hóa và trước tác thơ văn,