Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Chó sói và cừu tong thơ ngụ ngôn của La Phongten

1,601 từ Soạn bài

Câu 1. Xác định bố cục hai phần của bài nghị luận văn chương này và đặt tiêu đề cho từng phần. Đối chiếu các tác phẩm ấy để tìm ra biện pháp lập luận giống nhau và cách triển khai khác nhau không lặp lại.

Bài nghị luận văn chương này gồm có hai phần:

  1. Từ Giọng chú cừu non tội nghiệp đến tốt bụng như thế: Hình tượng Cừu trong thơ La Phong-ten
  2. Phần còn lại: Hình tượng chó sói trong thơ La Phông-ten

  Đế nhằm làm nổi bật các hình tượng con cừu và chó sói trong thơ La Phông-ten, trong cồ hai đoạn trên, tác giá đều dần ra nhừng dòng viết về chủng của nhà khoa học Buy-phông. Trong cả hai phần, mọch nghị luận nhìn chung đều giống nhau nghía là đều theo trật tự ba phần: dưới ngòi bút cùa La Phông-ten - dưới ngòi bút của Buy-phông - dưới ngồi bút cùa La Phông-ten. Riêng trong phần một, hình ánh con cừu trong thơ La Phông-ten được nhà ván thể hiện qua một đoạn thơ cụ thể. Cách viôt ấy làm cho bài văn đã trở nên sinh động và hấp dẫn hơn.

Câu 2. Nhà khoa học Buy - phông nhận xét về loài cừu, loài chó sói căn cứ vào đâu và có đúng không? Tại sao ông không nói đến "sự thân thương" của loài cừu và "nỗi bất hạnh" của loài chó sói.

   Nhà khoa học Buy-phông nhộn xét về loài cừu, loài chó sói, con cừu nói chung, con chó sói nổi chung từ quan điểm khoa học bàng ngòi bút chính xác, khách quan nêu lên nhửng đặc tính cơ bán cùa chúng. Theo ông, con cừu là ngu ngốc và sợ sệt còn con sói đó là trộm cướp nhưng khốn khổ và bất hạnh.

   Nhà khoa học Buy-phông không nối đến tình cảm mẫu tử thân thương cùa cừu cũng như nỗi bất hạnh của loài chó sói bởi vì đó không phải là những đặc tính tiêu biếu của chúng, không phải là nét cơ bản cua chúng ở mọi lúc, mọi nơi.

Câu 3. Để xây dựng hình tượng con cừu trong bài Chó sói và cừu non, nhà thơ La Phông - ten lựa chọn khía cạnh chân thực nào của loài vật này, đồng thời có những sáng tạo gì?

    Để xây dựng hình tượng con cừu trong bài Chó sói và cừu non, nhà thơ La Phông-ten đồ đưa chon một con cừu cụ thể, một chủ cừu non bé bỏng và đặt chú vào một hoàn cảnh đặc biệt: đối mặt với chó sói bên một dòng suôi. Chính hoàn cảnh này đả làm nổi bệt được tinh chốt hiền lành, nhút nhát cũng là một đặc điểm tiêu biểu của loài cừu.

   Do đặc trưng của thể loại sáng tác ngụ ngôn và tâm hồn phóng khoáng của mình, La Phông-ten đã nhân cách hóa con cừu. Nhà thơ miêu tả cả chó sói và cừu cũng suy nghĩ, nói nàng hành động như những con người cụ thể. 

Câu 4. Chó sói có mặt trong nhiều bài thơ ngụ ngôn của La Phông - ten. Chứng mỉnh rằng hình tượng chó sói trong bài cụ thể không hoàn toàn đúng như nhận xét của Ten, mà chỉ phần nào có thể xem là đáng cười (hài kịch của sự ngu ngốc), còn chủ yếu lại là đáng ghét (bi kịch của sự độc ác).

   Như đã nói, con chó sói trong bài cụ thể Chó sói và cừu non là một con chó sói cụ thể. Nhà thơ La Phông-ten đã chọn một con chó sói không kiếm nổi miếng ăn, phải chịu đói meo gầy giơ xương đi tìm mồi. Đầy là . khía cạnh đáng cười (hài kịch của sư ngu ngốc), Ngoài ra nó còn là một . kẻ đáng ghét. Nó làm hại đên kẻ khác. Nó muốn ăn thịt cừu non nhưng che đậy tâm địa xấu xa của mình, tìm cớ bắt tội để gọi là “trừng phạt” chú cừu non tội nghiệp. Đây chính là bi kịch của sự độc ác. Ở con chó sói chỉ phẩn nào có thể xem là đáng cười, còn chủ yếu lại là đáng ghét.

  Trong thơ ngu ngôn của La Phông-ten, khá nhiều bài có nhân vật chó sói : chó sói và chó nhà, chó sói và cò, Chó sỏi trà thành gã chăn cừu

   Nhận xét của Ten về hình tượng chó sói là bao quát cả các bài trên tièn hoàn toàn đúng. Riêng ở bài này, như đã nói, chó chỉ phần nào có thể xem là đáng cười còn chủ yếu lại là đáng ghét.