Đăng ký

Hướng dẫn cách làm văn bản thuyết minh chuẩn nhất

933 từ

I. KHÁI NIỆM
Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản nhằm cung cấp tri thức về các hiện thực và sự vật trong thiên nhiên, xã hội bằng phương thức trình bày, giới thiệu, giơi thích.
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG
Văn bản thuyết minh có tính chất tri thức, khách quan, thực dụng. Đây là loại văn bản cụ thể cung cấp tri thức xác thực, hữu ích cho con người.
Văn bản thuyết minh hay là một văn bản trình bày rõ ràng, hấp dẫn (đặc điểm cơ bản của đối tượng thuyết minh)
Văn bản thuyết minh sử dụng ngôn ngữ chính xác, cô đọng, chặt chẽ, sinh động.
III. YÊU CẦU CHUNG
Phải có tri thức, kiến thức đối tượng cần thuyết minh. Tri thức có được từ việc học tập, tích lũy hàng ngày, từ sách báo...
Phải hiểu biết về đối tượng cán thuyết minh.
-  Đối tượng thuyết minh là cái gì?
- Có đặc điểm gì tiêu biểu?
- Có cấu tạo như thế nào?
- Hình thành ra sao?
- Có giá trị, ý nghĩa gì đối với con người? 
- Muốn có tri thức người viết phải…
+) Quan sát để khám phá, phát hiện đặc điểm tiêu biểu
+) Tra cứu từ điển, sách vở.
-  Phân tích: Đối tượng thuyết minh chia làm mấy bộ phận, quan hệ giữa các bộ phận.
Kiểu bài thuyết minh ở lớp 9 có yêu cầu cao hơn ở lớp 8, nó đòi hỏi có sự kết hợp giữa thuyết minh với các yếu tố khác, nhằm làm cho bài thuyết minh có chất lượng cao hơn và đạt hiệu quả tốt hơn.
1.            Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
Để cho văn bản thuyết minh sinh động, hấp dẫn, người ta có thể sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như kể chuyện, tự thuật, đối thoại theo lối ám du. nhân hóa hoặc các hình thức vè, diễn ca.
Có điều là các biện pháp nghệ thuật được sử dụng cần thích hợp, góp phần làm nổi bật đặc điểm của đối tượng thuyết minh gây hứng thú nhì ưa g không làm lu mờ đối tượng ấy.
2.            Thuyết minh kết hợp với miêu tả
Trong trường hợp đối tượng thuyết minh là những sự vật, hiện tượng cần miêu tả cụ thể nhằm làm cho chúng hiện lên rò ràng sinh động, trong bài văn thuyết minh ta cần kết hợp với miêu tả.
Cách kết hợp thuyết minh với miêu tả phải nhuần nhị, khéo léo, miêu tả giúp cho thuyết minh có hiệu quả hơn, tuyệt nhiên không được biên bài thuyết minh thành bài miêu tả.

Xem thêm >>> Dàn ý khái quát đoạn văn nghị luận văn học

Trên đây là bài viết hướng dẫn chi tiết cách làm văn bản thuyết minh mà Cunghocvui gửi đến bạn học, chúc bạn học tập tốt <3