Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

223 từ Soạn bài

 

LUYỆN TẬP

 

SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT

 TRONG VĂN BẢN THUYẾT MINH

 

 

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ Ở NHÀ

1. Viết dàn ý cho đề bài: Thuyết minh giới thiệu một trong các đồ dùng: cái quạt, cái bút, cái kéo, cái nón.

2. Viết đoạn văn Mở bài cho bài văn với đề bài trên.

Trả lời : Dàn bài đáp ứng một số yêu cầu sau:

- Nội dung thuyết minh:

+ Lập dàn ý theo bố cục ba phần;

+ Nêu được công dụng, đặc điểm cấu tạo, lịch sử của vật lựa chọn làm đối tượng thuyết minh.

- Hình thức thuyết minh:

+ Sử dụng các biện pháp thuyết minh thông dụng;

+ Vận dụng các biện pháp nghệ thuật để tạo sức hấp dẫn cho văn bản thuyết minh (nhân hoá, so sánh, miêu tả, kể chuyện,…).

shoppe