Đăng ký

Hãy trình bày một vấn đề mà em cho là quan trọng nhất đối với người học Sinh

710 từ

Hè đến, người học sinh phải đứng trước rất nhiều vấn đề phải lựa chọn. Hãy trình bày một vấn đề mà em cho là quan trọng nhất đối với người học sinh.

Hướng dẫn lập dàn bài
- Văn bản có thể nhằm giải quyết một vấn đề có tính chất khái quát (Ví dự: Nghỉ hè như thế nào là bổ ích nhất?); cũng có thể văn bản chỉ nhằm giải quyết một vấn đề có tính cụ thể (Ví dụ: Hè nên học những gì và học như thế nào thì có lợi? Vui chơi trong hè nên như thế nào thì bổ ích và lí thú?...).

- Dưới đây là hệ thống câu hỏi tìm luận điểm, luận cứ cho dàn bài giải quyết vấn đề Vui chơi trong hè nên như thế nào?, người viết có thể trả lời những câu hỏi để lập dàn bài:
+ Vì sao phải nêu vấn đề xảy ra?
+ Trong hè có những hoạt động bổ ích nào?
+ Cách chọn nội dung hoạt động nên thế nào?
+ Tham gia những nội dung vui chơi đã chọn như thế nào là hợp lí?
 
Dàn bài đại cương
A. Mở bài
- Sau một năm miệt mài học tập, bạn học sinh nào mà chẳng muốn có những dự định nghỉ hè sao cho bố ích.
- Nổi lên vẫn là vấn đề học tập, vui chơi thế nào? Xin được bàn về vấn đề vui chơi.
 
B. Thân bài
- Biết vui chơi phù hợp trong hè sẽ có lợi cho sức khỏe, trí tuệ và tâm hồn.
- Ngày hè có rất nhiều hoạt động bổ ích: thể dục thể thao, văn nghệ, tham quan, cắm trại, nghỉ mát,...

- Mỗi hoạt động trên đều có những bổ ích và hấp dẫn riêng.
- Nên chọn những hoạt động nào phù hợp khả năng và sở thích của mình.
- Nên có lịch vui chơi phù hợp với mọi hoạt động trong ngày.
 
C. Kết bài
- Tác dụng tích cực của việc vui chơi có kế hoạch hợp lí là chuẩn bị tốt cho một năm học mới.
- Chúc các bạn có sự lựa chọn hoạt động vui chơi trong hè tốt.