Đăng ký

Hãy phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc đoạn trích "Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang"

1,107 từ

A. TÌM HIỂU ĐỀ
1.            Kiểu bài
Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật trong một tác phẩm văn học nước ngoài qua đoạn trích
2.            Nội dung
Kinh ngạc vì bàn lĩnh lạc quan, tự tin của Rô-bin-xơn.
Khám phục đức tính cần cù, khéo léo, thông minh sáng tạo trong nhiều công việc của Rô-bin-xơn.
Thích thủ với tính cách hài hước của Rô-bin-xơn.
3.            Phương hướng phát biểu
Đoạn trích không dài, cần đọc kĩ và suy nghĩ từ sự kiện nhỏ nhất để hiểu được tính cách của Rô-bin-xơn. Anh là con người như thế nào để có thể sống được một mình trên đảo hoang mười mấy năm trời? Những tình tiết nào chứng minh cho các phẩm chất ấy? Từ đó xác định cảm nghĩ của em.
- Các cảm nghĩ nên trình bày men theo trình tự phát triển của các sự kiện trong đoạn trích. Cần chú ý sử dụng các chi tiết trong đoạn trích làm nổi rõ các cảm xúc. Mỗi cảm xúc có thể gắn với một số đặc điểm tính cách Rô-bin-xơn. (Ví dụ việc Rô-bin-xơn sống một mình trên đáo hoang hàng chục năm trời thật đáng kinh ngạc. Để sống được từng ấy năm trời một mình không có sự giao lưu với đồng loại, để chống lại sự cô độc, chắc chác Rô-bin- xơn phải có tính lạc quan, một niềm tin vững chắc, một bộ thần kinh thép. Phương thuốc hữu hiệu nhất là làm việc, tìm thú vui trong công việc).

B. DÀN Ý
1. Mở bài
Giới thiệu nhân vật Rô-bin-xơn và cảm nghĩ chung của em.
2. Thân bài
a.            Kinh ngạc vì bản lĩnh lạc quan, tự tin của Rô-bin-xơn
Rô-bin-xơn lạc trên đảo hoang trên mười năm sống vẫn sống đàng hoàng, luôn tìm cách sống cho ra sống.
Kinh ngạc vì sức sống, vì niềm lạc quan, tự tin mạnh mẽ của Rô-bin-xơn. Liều thuốc quý dó là làm việc.
b.            Khâm phục đức tính cần cù, khéo léo, thông minh, sáng tạo trong nhiều công việc của Rô-bin-xơn
Rô-bin-xơn đã làm nhiều việc, việc nào cung thê hiên tỉnh cần cù, khéo léo, thông minh, sáng tạo (từ việc nạn bát dĩa, nặn tầu, dan sọt đen việc nuôi dê, vắt sữa, chế bơ,...) Khâm phục tinh cần cù, khéo léo, sáng tạo du. Nguyên nhân do bản chất chăm chỉ, yêu lao động.
c.            Thích thú với tính cách hài hước của Rô-bin-xơn
Rô-bin-xơn tự hài hước về mình qua y phục và bôh dạng chu đáo.
Thích thú với tính hài hước đó. Nó là liều thuốc bổ giúp Rô- bin-xơn vượt qua mọi thử thách.
3. Kết bài
Rô-bin-xơn là một tấm gương đáng quý.
Liên tưởng đến nhân vật An Tiêm.

Xem thêm >>> Giải thích câu tục ngữ: Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

Trên đây là bài viết mà Cunghocvui đã hướng dẫn khái quát cho bạn về cách phân tích nhân vật Rô-bin-xơn trong "Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang" của Đi-phô, mong rằng bài hát sẽ giúp ích được nhiều cho bạn. Chúc bạn học tập tốt <3