Đăng ký

Hãy kể lại một truyện cười nước ngoài mà em nhớ, em biết

315 từ

Hãy kể lại một truyện cười nước ngoài mà em nhớ, em biết

Nhà tiên tri

Nhà vua được tấu trình là trong vương quốc của ông có một nhà tiên tri rất tài giỏi. Ngài bèn triệu nhà tiên tri tới và phán:

- Ngươi hãy nói cho ta rõ điều gì sẽ xảy ra với ngai vàng của ta sau vài phút nữa, nếu đoán sai ta sẽ chém đầu ngay!
 
Nhà tiên tri ung dung đáp:
 
- Tâu bệ hạ, thần chỉ có thể nói chắc chắn là theo tử vi thần sẽ chết trước bệ hạ đúng một giờ đồng hồ, không sai một giây, một phút.

 

 - Thật đúng như thế à ?
 
- Tâu bệ hạ, quả đó là thiên định!

 
Nghe xong, nhà vua vội vã truyền lệnh, cấp cho nhà tiên tri một khoản trợ cấp lớn hàng tháng và ân cần dặn dò nhà tiên tri phải hết sức giữ gìn sức khỏe.

shoppe