Đăng ký

Giới thiệu một vài nét về tác giả Ngô Tất Tố

291 từ Văn mẫu

Ngô Tất Tố (1893 - 1954) quê ở Lộc Hà, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội). Thời trai trẻ học chữ Hán, học giỏi, ông từng đỗ đầu kì khảo thí ở vùng Kinh Bắc, nên được gọi là “đầu xứ Tổ”. Sau đó, ông tự học chữ quốc ngữ, trở thành một học giả uyên bác, một nhà báo tiến bộ, một nhà văn hiện thực xuất sắc trước năm 1945.

Suốt trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, Ngô Tất Tố sống và hoạt động văn nghệ, báo chí tại chiến khu Việt Bắc.

Tác phẩm gồm có:

  • Dịch và chú giải: Kinh Dịch, Mặc Tử, Lão Tử, thơ Đường, thơ chữ Hán thời Lí - Trần, Hoàng Lê nhất thống chí,...
  • Sáng tác: tiểu thuyết Tắt đèn, Lều chõng; phóng sự: Việc làng.
  • Báo chí: hàng ngàn bài báo.

Ngô Tất Tố đã được giải thưởng Hồ Chí Minh năm 1996.