Giải bài 7 Trang 189 - Sách giáo khoa Vật lí 11

Đề bài

Xét thấu kính hội tụ. Lấy trên trục chính các điểm I và I' sao cho OI = 2OF, OI' = 2OF' (Hình 29.1). Vẽ ảnh của vật AB và nhận xét về đặc điểm của ảnh trong mỗi trường hợp sau:

- Vật thật ở ngoài đoạn OI.

- Vật thật tại I.

- Vật thật trong đoạn FI.

- Vật thật trong đoạn OF.

Bài 7 trang 189 - Sách giáo khoa Vật lý 11

Hình 29.1

 

Hướng dẫn giải

a) Vật thật ngoài đoạn OI luôn cho ảnh thật, nhỏ hơn vật trong đoạn F'I'.

b) Vật thật tại I luôn cho ảnh thật, cao bằng vật tại I'.

c) Vật thật trong đoạn FI luôn cho ảnh thật, lớn hơn vật, ngoài đoạn OI'.

d) Vật thật trong đoạn OF luôn cho ảnh ảo, lớn hơn vật.

Có thể bạn quan tâm