Đăng ký

Giải bài 4 trang 67 - Sách giáo khoa Toán 8 tập 1

Đề bài

Dựa vào cách vẽ các tam giác đã học, hãy vẽ lại các tứ giác ở hình 9, hình 10 vào vở.

Hướng dẫn giải

a) Hình 9 

Vẽ \(\triangle\)ABC biết hai cạnh và góc xen giữa :

AB = 2cm , BC = 4cm , \(\widehat{B}=70^0\)

- Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm

- Vẽ \(\widehat{CBx}=70^0\)

- Trên tia Bx , lấy điểm A sao cho AB = 2cm.

- Vẽ cung tròn tâm A bán kính 1,5cm và cung tròn tâm C bán kính 3cm , chúng cắt nhau ở D.

- Vẽ các đoạn thẳng AD và CD.

- Tứ giác ABCD là tứ giác cần vẽ.

b) Hình 10 

AC đã vẽ , AD = 3cm ; CD = 3,5cm

- Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm

- Vẽ cung tròn tâm A bán kính 1,5cm và cung tròn tâm C bán kính 2cm,

chúng cắt nhau ở B.

- Vẽ cung tròn tâm A bán kính 3cm và cung tròn tâm C bán kính 3,5cm chúng cắt nhau ở D.

- Vẽ các đoạn thẳng AB, CB, AD, CD

- Tứ giác ABCD là tứ giác cần vẽ.

 

Tags