Giải bài 25.12 trang 62 Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn giải

   Trên vỏ của môt acquy có ghi 12V. Nếu acquy còn mới thì hiệu số vôn này cho biết giá trị của hiệu điện thế giữa hai cực của acquy khi chưa mắc vào mạch điện.