Giải bài 24.12 trang 59- Sách bài tập Vật Lí 7

Hướng dẫn giải

Chọn A.