Đăng ký

Đề bài : Em hãy kể lại truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên"

437 từ Văn mẫu
Đề bài

Đề bài : Em hãy kể lại truyền thuyết "Con Rồng, cháu Tiên"

Hướng dẫn giải

Bài làm 

           Thủa xa xưa ở miền Lạc Việt có một vị thần thuộc nòi Rồng, tên là Lạc Long Quân. Thần mình rồng, cao lớn phi thường, là con trai thần Long Nữ nơi Thủy Cung. Lạc Long Quân có sức khỏe vô địch, nhiều phép lạ đã diệt Hồ Tinh, Ngư Tinh, Mộc Tinh và nhiều yêu quái khác. Thần đã dạy dân cách trồng trọi, chăn nuôi, chài lưới, cách ăn ở.....

           Cũng thủa ấy, có nàng Âu Cơ ở vùng núi phương Bắc thuộc dòng họ Thần Nông, vô cùng xinh đẹp. Nghe tin vùng đất Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ, Âu Cơ bèn du ngoại tới thăm. Âu Cơ gặp Lạc Long Quân rồi hai người yêu nhau, kết nên duyên vợ chồng.

           Chẳng bao lâu sau, Âu Cơ đẻ ra một bóc trăm trứng, nở ra một trăm người con vô cùng khôi ngô tuấn tú, xinh đẹp. Một hôm, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng : " Ta vốn nòi Rồng ở dưới nước, nàng là dòng Tiên ở non cao. Khó ở với nhau một nơi lâu dài được. Ta sẽ đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi người con lên núi, chia nhau trấn giữ các phương, khi có đại sự nhớ giúp đỡ nhau, chớ sai hẹn..."

          Âu Cơ đưa đàn con lên rừng. Người con trưởng được tôn lên làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương, đóng đô tại Phong Châu, truyền ngôi mười mấy đời cho con cháu.

          Từ sự tích trăm trứng này mà con cháu vua Hùng - người Việt Nam chúng ta vẫn tự hào nhắc đến nguồn gốc của mình là con Rồng, cháu Tiên

shoppe