Đăng ký

Công thức về hệ thức ANH-XTANH

Hệ thức ANH-XTANH: (\(m\): khối lượng của vật (kg);  \(E\): năng lượng của vật (J);  \(c\): vận tốc ánh sáng (m/s))

                   \(E=mc^2\)

                   \(c \approx 3*10^8 m/s\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào