Đăng ký

Công thức từ trường của nhiều dòng điện vật lý học sinh không nên bỏ qua

Từ trường của nhiều dòng điện

\(\overrightarrow {B} = \overrightarrow {B_1}+ \overrightarrow {B_2}\)

\(\overrightarrow {B_1}\)   cùng phương \(\overrightarrow {B_2}\) : \(B= B_1+B_2\)\(\)

\(\overrightarrow {B_1}\) ngược phương \(\overrightarrow {B_2}\)\(B= | B_1 - B_2|\)

\(\overrightarrow {B_1} \perp \overrightarrow {B_2}\) ; \(B = \sqrt{B_1^2 + B_2^2}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe