Đăng ký

Công thức tính vận tốc con lắc đơn vật lý học sinh không nên bỏ qua

Vận tốc con lắc đơn:

- Khi dây treo lệch góc\(\alpha \) bất kì:

\(v = \sqrt{2gl ( cos \alpha - cos \alpha _o)}\)

- Khi vật qua vị trí cân bằng:

\(v = \sqrt{2gl (1-cos \alpha_o)}\)

- Khi vật ở biên: v = 0

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe