Đăng ký

Công thức tính tần số con lắc lò xo vật lý học sinh không nên bỏ qua

Tần số con lắc lò xo:

\(f = \dfrac{1}{T}\)      ;      \(f = \dfrac{1}{2 \pi} \sqrt{\dfrac{k}{m}}\)

Nếu trong thời gian t vật thực hiện được N dao động thì tần số là:

\(f = \dfrac{N}{t}\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe