Đăng ký

Công thức tính suất điện động

Suất điện động của nguồn điện được tính theo công thức sau: (\(W\): công của lực lạ  \((J)\);  \(q\): điện tích  \((C)\))

             \(\xi=\dfrac{W}{q} (V)\)

 

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào