Đăng ký

Công thức tính năng lượng từ trường

Năng lượng từ trường được tính theo công thức sau:

              \(W_L=\dfrac{1}{2} Li^2\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào