Đăng ký

Công thức tính lực tương tác

Lực tương tác giữa hai dây dẫn song song có dòng điện được tính theo công thức sau:

\(r\): khoảng cách giữa hai dây dẫn \((m)\))

                \(B=2.10^{-7} \dfrac{I_1I_2}{r}l\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào