Đăng ký

Công thức tính lăng kính

Công thức tính lăng kính như sau: (\(A\): góc chiết quang;  \(D\): góc lệch của tia sáng và tia ló ra khỏi lăng kính;  \(i_1\): góc tới;  \(i_2\): góc ló)

               \(\sin i_1=n \sin r_1\)

              \(\sin i_2=n \sin r_2\)

              \(A=r_1+r_2\)

              \(D=i_1+i_2-A\)

+) Điều kiện để có tia khúc xạ:   \(\left\{\begin{matrix} A \leq 2i_{gh}\\ i \geq i_0\\ \sin i_0=n \sin (A-\tau) \end{matrix}\right.\)

+) Khi tia sáng có góc lệch nhỏ nhất:

           \(D \rightarrow D_{min}:\)      \(i_1=i_2=i\)

           \(r_1=r_2=\dfrac{A}{2}\)

           \(\sin \dfrac{D_{min}+A}{2}=n \sin \dfrac{A}{2}\)

          \(\Rightarrow D_{min}=2i-A\)

Ngoài ra, bạn có thể xem lại Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 TẠI ĐÂY

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào