Đăng ký

Công thức tính độ phóng đại

Độ phóng đại được tính theo công thức sau: (\(h_I\): độ cao của ảnh;  \(h_O\): độ cao của vật)

                  \(k=\dfrac{h_I}{h_O}=-\dfrac{d'}{d}=\dfrac{f}{f-d}=\dfrac{f-d'}{f}\)

>>>Tham khảo thêm: Tóm tắt các công thức vật lý 12

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe