Đăng ký

Công thức thế năng của một điện tích điểm học sinh không nên bỏ qua

Thế năng của một điện tích điểm q tại điểm M trong điện trường:

                 \(W_M= A_ {M\infty}=V_{Mq}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe