Đăng ký

Công thức suất điện động tự cảm vật lý học sinh không nên bỏ qua

Suất điện động tự cảm

\(e_{tc}= - L \dfrac{\Delta i}{\Delta t}\)( V)

L (H): hệ số tự cảm của ống dây

\(\Delta i\) : độ biến thiên của cường độ dòng điện trong mạch

\(\Delta t\): khoảng thời gian của dòng điện biến thiên

\(\dfrac{\Delta i}{\Delta t}\): tốc độ biến thiên của cường độ dòng điện

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào