Công thức nhân ba lượng giác

Hướng dẫn giải

\(sin3x = 3sinx - 4sin^3x\)

\(cos3x = 4cos^3x - 3cosx\)

\(cos^3x = \dfrac{3cosx + cos3x} {4}\)

\(sin^3x = \dfrac{3sinx - sin3x} {4}\)

\(tan3x = \dfrac{3tanx - tan^3x} {1 - 3tan^2x}\)

\(cot3\alpha= \dfrac{cot^3\alpha-3cot\alpha}{3cot^2\alpha-1}\)

Có thể bạn quan tâm

Ôn tập truyện- soạn văn 9

CÂU 1. LẬP BẢNG THỐNG KÊ TÁC PHẨM TRUYỆN HIỆN ĐẠI ĐÃ HỌC TRONG SÁCH NGỮ VĂN 9 CẢ HAI TẬP THEO MẪU DƯỚI ĐÂY:   Rôbin xơn ngoài đảo hoang Điphô Anh 1719 Cuộc sống vô cùng khó khăn của Rôbinxơn một mình ở nơi đảo hoang trên 10 năm ròng rã bộc lộ gián tiếp qua bức chân dung tự họa của nhân vật. Bố cùa X

Soạn bài Tổng kết về từ vựng ( tiếp ) - Soạn văn lớp 9

I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG 1. ĐIỀN NỘI DUNG THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG. TRẢ LỜI: Cách phát triển từ vựng: Phát triển về nghĩa. Phát triển về số lượng từ ngữ: + Tạo từ ngữ mới + Vay mượn tiếng nước ngoài. BÀI TẬP 2 Phát triển từ vựng bằng hình thức phát triển nghĩa của từ như dưa chuột, con chuột một

Soạn bài Kiểm tra về truyện trung đại - Soạn văn lớp 9

1. BẢNG THỐNG KÊ STT TÊN VĂN BẢN ĐOẠR TRÍCH TÁC PHẨM TÁC GIẢ NỘI DUNG CHỦ YẾU ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 1 Chuyện người con gái Nam Xương Nguyễn Dữ ?? Vẻ dẹp tâm hồn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Thân phận bi kịch của họ dưới chế độ phong kiến  Dựng truyện, dựng nhân vật kết hợp tự sự trữ tình và

Soạn bài Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. NHAN ĐỀ BÀI THƠ CÓ GÌ KHÁC LẠ? MỘT HÌNH ẢNH NỔI BẬT TRONG BÀI THƠ LÀ NHỮNG CHIẾC XE KHÔNG KÍNH. VÌ SAO CÓ THỂ NÓI HÌNH ẢNH ẤY LÀ ĐỘC ĐÁO?    Để làm nổi bật hình ảnh những người linh lái xe trẻ trung, hiên ngang, dũng cảm và sôi nổi ở tuyến đường Trường Sơn, Phạm Tiến Duật đã sáng tạo một hình

Công thức nhân đôi lượng giác

\sin2x = 2sinx.cosx\ \cos2x = cos^2x sin^2x = 2cos^2x 1 = 1 2sin^2x\ \cos^2x = \dfrac{1 + cos2x} {2}\ \sin^2x = \dfrac{1 cos2x} {2}\ \tan2x= \dfrac{2tanx} {1 tan^2x}\  

Công thức biểu diễn sinx, cosx,tanx theo t=tan(x/2)

    Đặt \t = tan \dfrac{x} {2}\ \sinx = \dfrac{2t} {1 + t^2}\ \cosx = \dfrac{1 t^2} {1 + t^2}\ \tanx = \dfrac{2t} {1 t^2}\

Công thức biến đổi tích thành tổng

\cosa.cosb = \dfrac{1}{2} [ cos a b + cos a + b \ \sina.sinb = \dfrac{1}{2} [ cos a b cos a + b \ \sina.cosb = \dfrac{1}{2} [ sin a b + sin a + b \

Công thức biến đổi tổng thành tích

\cosx + cosy = 2cos\dfrac{x + y}{2} cos\dfrac{x y}{2}\ \cosx cosy = 2sin\dfrac{x + y}{2}sin\dfrac{x y}{2}\ \sinx + siny = 2sin\dfrac{x + y}{2} cos\dfrac{x y}{2}\ \sinx siny = 2cos\dfrac{x + y}{2} sin\dfrac{x y}{2}\ \tanx + tany = \dfrac{sin x + y }{cosx.cosy}\ \tanx tany = \dfrac{sin x y }{c