Đăng ký

Công thức đoạn mạch chứa nguồn điện vật lý học sinh không nên bỏ qua

Đề bài

 

 

Hướng dẫn giải

Đoạn mạch chứa nguồn điện 

\(U_{AB} = E-I.R_{AB} \) hay \(I = \dfrac{E-U_{AB}}{R_{AB}}\)

ảnh đoạn mạch

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào