Đăng ký

Công thức cơ bản giao thoa ánh sáng

+) Khoảng vân:             \(i=\dfrac{\lambda D}{a}\)

+) Bước sóng:              \(\lambda=\dfrac{ia}{D}\)

+) Hiệu quang trình:     \(d_1-d_2=\dfrac{ax}{D}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào