Đăng ký

Công thức chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều cần biết

Chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều:\(\overrightarrow{v}\perp \overrightarrow{B}\)

\(\)Bán kính quỹ đạo: \(R= \dfrac{mv}{q.B}\)

Chu kỳ chuyển động:\(T= \dfrac{2 \pi .R}{v}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe