Công thức biến đổi tích thành tổng

Có thể bạn quan tâm

Tổng kết về ngữ pháp(tiếp theo)- soạn ăn 9

                                         C. THÀNH PHẦN CÂU I. THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ THÀNH PHẦN PHỤ    1. Thành phần chính của câu     Chủ ngữ CN: Nêu chủ thể của hành động, trạng thái, tính chất... J được nói đến ở vị ngữ. CN thường đứng trước VN.     Vị ngữ VN: Nêu đặc trưng hành động, trạng thái,

Soạn bài Tổng kết về từ vựng ( tiếp ) - Soạn văn lớp 9

I. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG 1. ĐIỀN NỘI DUNG THÍCH HỢP VÀO Ô TRỐNG. TRẢ LỜI: Cách phát triển từ vựng: Phát triển về nghĩa. Phát triển về số lượng từ ngữ: + Tạo từ ngữ mới + Vay mượn tiếng nước ngoài. BÀI TẬP 2 Phát triển từ vựng bằng hình thức phát triển nghĩa của từ như dưa chuột, con chuột một

Soạn bài Kiểm tra về truyện trung đại - Soạn văn lớp 9

1. BẢNG THỐNG KÊ STT TÊN VĂN BẢN ĐOẠR TRÍCH TÁC PHẨM TÁC GIẢ NỘI DUNG CHỦ YẾU ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT 1 Chuyện người con gái Nam Xương Nguyễn Dữ ?? Vẻ dẹp tâm hồn truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Thân phận bi kịch của họ dưới chế độ phong kiến  Dựng truyện, dựng nhân vật kết hợp tự sự trữ tình và

Soạn bài Bài thơ về Tiểu đội xe không kính - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. NHAN ĐỀ BÀI THƠ CÓ GÌ KHÁC LẠ? MỘT HÌNH ẢNH NỔI BẬT TRONG BÀI THƠ LÀ NHỮNG CHIẾC XE KHÔNG KÍNH. VÌ SAO CÓ THỂ NÓI HÌNH ẢNH ẤY LÀ ĐỘC ĐÁO?    Để làm nổi bật hình ảnh những người linh lái xe trẻ trung, hiên ngang, dũng cảm và sôi nổi ở tuyến đường Trường Sơn, Phạm Tiến Duật đã sáng tạo một hình

Công thức biểu diễn sinx, cosx,tanx theo t=tan(x/2)

    Đặt \t = tan \dfrac{x} {2}\ \sinx = \dfrac{2t} {1 + t^2}\ \cosx = \dfrac{1 t^2} {1 + t^2}\ \tanx = \dfrac{2t} {1 t^2}\

Công thức nhân ba lượng giác

\sin3x = 3sinx 4sin^3x\ \cos3x = 4cos^3x 3cosx\ \cos^3x = \dfrac{3cosx + cos3x} {4}\ \sin^3x = \dfrac{3sinx sin3x} {4}\ \tan3x = \dfrac{3tanx tan^3x} {1 3tan^2x}\ \cot3\alpha= \dfrac{cot^3\alpha3cot\alpha}{3cot^2\alpha1}\

Công thức biến đổi tổng thành tích

\cosx + cosy = 2cos\dfrac{x + y}{2} cos\dfrac{x y}{2}\ \cosx cosy = 2sin\dfrac{x + y}{2}sin\dfrac{x y}{2}\ \sinx + siny = 2sin\dfrac{x + y}{2} cos\dfrac{x y}{2}\ \sinx siny = 2cos\dfrac{x + y}{2} sin\dfrac{x y}{2}\ \tanx + tany = \dfrac{sin x + y }{cosx.cosy}\ \tanx tany = \dfrac{sin x y }{c

Định nghĩa cấp số cộng

   Dãy số \U1, U2,...,Un,.....\gọi là một cấp số cộng sai d nếu: \uk = u{k1} + d\