Đăng ký

Công thức biến dạng đàn hồi - Biến dạng cơ của vật rắn

  • Độ biến dạng tỉ đối: \(\varepsilon= \frac{\begin{vmatrix}l - l_o\end{vmatrix}}{l_o} = \frac{\begin{vmatrix}\Delta l\end{vmatrix}}{l_o}\)

                            Trong đó: \(l_o\) - chiều dài ban đầu

                                            \(l\) - chiều dài sau khi biến động

                                            \(\Delta l \) - độ biến thiên chiều dài ( độ biến dạng )

  • Ứng suất: \(\sigma = \frac{F}{S} ( N/ {m^2} )\)
  • Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn

                   Biểu thức: \(\varepsilon \doteq \frac{\begin{vmatrix}\Delta l\end{vmatrix}}{l_o}= \alpha .\sigma \)

                           Với \(\alpha\) - là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu vật rắn

  • Lực đàn hồi

                   Ta có: \( \sigma = \frac{F}{S}= E.\frac{\begin{vmatrix}\Delta l\end{vmatrix}}{l_o}\)

              Biểu thức \(F_{đh} = k | \Delta l |= E. \dfrac{S}{l_o} | \Delta L|\)

                    Trong đó: \(E = \dfrac{1}{\alpha} => \alpha = \dfrac{1}{E}\)( E gọi là suất đàn hồi hay suất Y-âng)

                                    \(k = E. \dfrac{S}{l_o}\) và S là tiết diện của vật

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào
shoppe