Đăng ký

Công thức tính chuyển động thẳng

Chuyển động thẳng:  

(\(s\): quãng đường (m);  \(t\): thời gian (s, giây);  \(v\): vận tốc (m/s);  \(v_a\); vận tốc trung bình)

              \(v=\dfrac{s}{t}\)

              \(v_a=\dfrac{s_1+s_2+...+s_n}{t_1+t_2+...+t_n}\)

Có thể bạn quan tâm

Không có bài viết nào