Đăng ký

Chuyên đề văn nghị luận xã hội lớp 9 đầy đủ nhất

1,173 từ

Chuyên đề văn nghị luận xã hội lớp 9 đầy đủ nhất

Bài viết dưới đây Cunghocvui sẽ giúp các bạn làm sáng tỏ nội dung lý thuyết về các đề văn nghị luận xã hội lớp 9!

Dưới đây là các dạng đề văn nghị luận xã hội lớp 9:

I. Nghị luận xã hội về một hiện tượng đời sống

So với kiểu bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lí, nghị luận về một hiện tượng đời sống có những điểm tương đồng và khác biệt cần lưu ý. 

Kiểu bài này lấy một hiện tượng xảy ra trong đời sống để bàn bạc. Mục đích là tìm ra ý nghĩa về tư tưởng, đạo đức của hiện tượng đó (như hiện tượng ô nhiễm môi trường, tiêu cực trong thi cử, tai nạn giao thông, những tấm gương người tốt việc tốt, tình trạng phá rừng...). 

Để làm được kiểu bài nghị luận này, cần nắm được những vấn đề cốt lõi sau đây:

- Bài nghị luận về một hiện tượng đời sống thường có các nội dung: nêu rõ hiện tượng, phân tích các mặt đúng - sai, lợi - hại, chỉ ra nguyên nhân và bày tỏ thái độ, ý kiến về hiện tượng xã hội đó.

- Diễn đạt cần chuẩn xác, mạch lạc; có thể sử dụng một số phép tu từ và yếu tố biểu cảm, nhất là phần nêu cảm nghĩ riêng. 

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học là kiểu bài nghị luận văn học. Với kiểu bài này, cần tập trung rèn luyện khả năng suy luận để nhận rõ một ý kiến bàn về văn học là đúng hay sai và giá trị của ý kiến đó. Cần phải nắm được đối tượng và nội dung của bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học, đó là:

- Đối tượng nghị luận về một ý kiến bàn về văn học rất đa dạng : về văn học sử, về tác phẩm văn học,...

- Việc nghị luận về một ý kiến bàn về văn học thường tập trung vào giải thích, nêu ý nghĩa và tác dụng của ý kiến đó với văn học và đời sống.

II. Nghị luận xã hội về một tư tưởng đạo lí

• Làm sáng tỏ các nội dung liên quan đến phẩm chất và nhân cách của con người nhằm hướng tới các chân lý và điều tốt đẹp trong cuộc sống.

• Bài viết áp dụng các phương pháp lập luận, so sánh, nhân hóa và ẩn dụ để có thể làm sáng tỏ các nguyên tắc đưa ra sao cho chuẩn mực nhất.

• Hình thức trình bày cũng tương tự như những biện pháp khác, cần làm rõ các ý chính và triển khai bằng các ý phụ

• Văn bản chủ yếu dùng phép lập luận chứng minh, từ luận điểm dùng các dẫn chứng cụ thể để làm sáng tỏ sự đúng đắn của từng luận điểm mà thuyết phục người đọc. Sự khác nhau giữa một bài nghị luận về tư tưởng đạo lí với bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống: 

+ Nghị luận về tư tưởng đạo lí là từ tư tưởng, quan điểm dùng lí lẽ, dẫn chứng phân tích chứng minh làm rõ vấn đề. 

+ Nghị luận về một hiện tượng, sự việc là từ sự việc, hiện tượng xảy ra trong đời sống thực tế mà rút ra tư tưởng quan điểm.

Nghị luận xã hội lớp 9

Với những gì mà Cunghocvui đã giúp các bạn khái quát nội dung về một số đề văn nghị luận xã hội lớp 9 trên đây, hy vọng sẽ giúp các bạn đạt kết quả cao trong học tập!

shoppe