Đăng ký

Câu nghi vấn- soạn văn 8

2,425 từ Văn mẫu

Câu 1. Xác định câu nghi vấn trong các đoạn sau. Những câu nghi vấn đó được dùng làm gì?

a) Hỡi ơi Lão Hạc! Thì ra đến lúc cùng, lão cũng có thể làm liều như ai hết…Một người như thế ấy! … Một người đã khóc vì trót lừa một con chó!…Một người nhịn ăn để tiền lại làm ma, bởi không muốn liên luỵ đến hàng xóm, láng giềng… Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư? Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn…

                                                                                          (Nam Cao, Lão Hạc)

b)                          Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối

                            Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?

                           Đâu nững ngày mưa chuyển bốn phương ngàn

                          Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?

                          Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,

                         Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?

                         Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng

                        Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,

                       Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?

                     - Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

                                                                                                    (Thế Lữ , Nhớ rừng)

c) Mỗi chiếc lá rụng là một cái biểu hiện cho một cảnh biệt li. Vậy thì sự biệt li không chỉ có một nghĩa buồn rầu, khổ sở. Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi?

                                                                                             (Khái Hưng, Lá rụng)

d) Vâng, thử tưởng tượng một quả bong bóng không bao giờ vỡ, không thể bay mất, nó cứ còn mãi như một vật lì lợm…Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bóng bay?

                                                                       (Hoàng Phủ Ngọc Tường, Người ham chơi)

- Các câu nghi vấn:

 a) Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót Binh Tư để có ăn ư?

      Bộc lộ tình cảm, cảm xúc (sự ngạc nhiên).

 b) Các câu trong khổ thơ đều là câu nghi vấn (trừ thán từ: Than ôi!)

     Mang ý phủ định; bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

 c) Sao ta không ngắm sự biệt li theo tâm hồn một chiếc lá nhẹ nhàng rơi?

      Mang ý cầu khiến; bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

 d) Ôi, nếu thế thì còn đâu là quả bóng bay?

     Mang ý phủ định; bộc lộ tình cảm, cảm xúc.

Câu 2. Xét những đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.

a) - Sao cụ lo xa thế? Cụ còn khoẻ lắm, chưa chết đâu mà sợ! Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay! Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại? 

- Không, ông giáo ạ! Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

                                                                                                         (Nam Cao, Lão Hạc)

b) Nghe con giục, bà mẹ đến hỏi phú ông. Phú ông ngần ngại. Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?

                                                                                                         (Sọ Dừa)

c) Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất luỹ mà trỗi dậy, bẹ măng bọc kín thân cây non, ủ kĩ như áo mẹ trùm lần trong ngoài cho đứa con non nớt. Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?

                                                                                                   (Ngô Văn Phú, Luỹ làng)

d) Vua sai lính điệu em bé vào, phán hỏi:

- Thằng bé kia, mày có việc gì? Sao lại đến đây mà khóc?

                                                                                                (Em bé thông minh)

- Trong những đoạn văn trên, câu nào là câu nghi vấn? Đặc điểm hình thức nào cho biết đó là câu nghi vấn?

- Các câu nghi vấn:

a) “Sao cụ lo xa thế?”; dùng để hỏi, có ỵ nghĩa phủ định.

“ Tội gì bây giờ nhịn đói mà tiền để lại?”;dùng để bàn luận khẳng định một vân đề.

“ Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?”  dùng để phủ định một ý kiên khác.

 b) Cả đàn bò giao cho thằng bé không ra người, không ra ngợm ấy, chăn dắt làm sao?

    câu này dùng để phủ định một ý kiến khác

c) Ai dám bảo thảo mộc tự nhiên không có tình mẫu tử?

   khẳng định một vấn đề.

d) “Thằng bé kia, mày có việc gì?” ; “ Sao lại đến đây mà khóc?”

    dùng để hỏi.

   Đặc điểm hình thức để nhận dạng các câu trên là câu nghi vấn là: ở các từ nghi vấn và ở dấu chấm hỏi khi kết thúc mỗi câu

- Các câu nghi vấn ở mục (a), (b), (c) đều có thể được thay thế bằng những câu khác tương đương mà không phải nghi vấn. Các câu tương đương theo thứ tự lần lượt là:

   (a): “Cụ không phải lo xa quá thế.”; “Không nên nhịn đói mà để tiền lại.”; “Ăn hết thì đến lúc chết không có tiền để mà lo liệu.”

   (b): “Không biết chắc là thằng bé có thể chăn dắt được đàn bò không.”

   (c): “Thảo mộc tự nhiên có tình mẫu tử

Câu 3. Đặt hai câu nghi vấn không dùng để hỏi.

    - Yêu cầu một bạn kể lại nội dung một bộ phim:

   Câu cần đặt: “Sao cậu lại không ki đẩy đủ về nội dung bộ phim Đồng tiền xương máu cho mình nghe nhỉ?”

   - Biểu lộ cảm xúc trước số phận một nhân vật văn học:

   Câu cần đặt: “Sao trên trái đất này còn cộ những em nhỏ. nghèo khổ và bất hạnh'như Cô bé bán diêm thế nhỉ?”

Câu 4. Trong nhiều trường hợp giao tiếp, các câu như: Anh ăn cơm chưa? Cậu đọc sách đấy à?,…thường dùng để chào. Trong trường hợp này, người nghe không nhất thiết phải trả lời vào nội dung câu hỏi, mà có thể trả lời bằng một câu chào khác. Quan hệ giữa người nói và người nghe thường là quen biết hoặc thân mật.