Đăng ký

Câu 3 trang 79 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Hướng dẫn giải

 Vì hoa, cây xanh và người đều hô hấp lấy oxi và thải ra khí cacbonic sẽ làm cho phòng ngủ đóng kín cửa thiếu oxi , thừa khí cacbonic làm cho người bị nghẹt thở, có thể dẫn đến tử vong.