Đăng ký

Câu 3 trang 46 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp, tại sao lấy đặc điểm "dẹp" đặt tên cho ngành ?

Hướng dẫn giải

 + Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp:

   - Cơ thể dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.

   - Cơ quan tiêu hóa chưa phát triển, ruột phân nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn.

   - Ở loài kí sinh: giác bám phát triển, hầu khỏe.

   - Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các vật chủ trung gian.

+ Giải thích : vì tất cả các đại diện thuộc nghành này đều có cơ thể rất dẹp nên lấy tên chung của nghành là nghành Giun dẹp.

shoppe