Đăng ký

Câu 3 trang 35 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Cành san hô thường được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thể chúng ?

Hướng dẫn giải

Cành san hô thường dùng để trang trí là khung xương đá vôi, trên đó các cá thể san hô gắn với nhau tạo thành cành cây vững chắc.