Câu 3 trang 120 Sách giáo khoa Sinh học 11

Đề bài

So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin.

Hướng dẫn giải

- Trên sợi thần kinh không có bao miêlin , xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác .

- Trên sợi thần kinh có bao miêlin , xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc , từ co Ranvie này sang co Ranvie khác . Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền nhanh hơn so với trên sợi thần kinh không có bao miêlin .

Có thể bạn quan tâm

Câu 1 trang 120 Sách giáo khoa Sinh học 11

Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào , cực sang mất phân cực , đảo cực và tái phân cực . Điện thế hoạt động được hình thành như sau : + Giai đoạn mất phân cực : Khi bị kích thích , tính thấm của màn bào thay đổi , cổng Na\^+\ mở nên Na\^+\ khuếch tán từ phía ngoài và phía

Câu 2 trang 123 Sách giáo khoa Sinh học 11

Chất trung gian hóa học đi qua khe xináp làm thay đổi tính thấm ở màng sau xináp và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp . Enzim có ở màng sau xináp thủy phân axêtincolin thành axetat và côlin . Hai chất này quay trở lại chùy xináp và được tái tổng hợp lại thành axêtincolin chứa trong

Câu 4 trang 123 Sách giáo khoa Sinh học 11

 Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiếu vì màng sau xináp không có chất trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học .