Câu 3 trang 120 Sách giáo khoa Sinh học 11

Đề bài

So sánh cách lan truyền của xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin và có bao miêlin.

Hướng dẫn giải

- Trên sợi thần kinh không có bao miêlin , xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác .

- Trên sợi thần kinh có bao miêlin , xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc , từ co Ranvie này sang co Ranvie khác . Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền nhanh hơn so với trên sợi thần kinh không có bao miêlin .

Tags điện thế hoạt động và sự lan truyền

Có thể bạn quan tâm