Đăng ký

Câu 3 trang 115 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng của hạt giống ?

Hướng dẫn giải

- Thí nghiệm : có đủ độ ẩm , đủ không khí và nhiệt độ thích hợp rồi đặt vào đó một số hạt bị sâu mọt , sứt sẹo , bị mốc -> Các hạt này sẽ không nảy mầm được vì chất lượng xấu.