Đăng ký

Câu 3 trang 107 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

Hướng dẫn giải

Phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô vì đây là loại quả khô nẻ rớt hạt ra.