Đăng ký

Câu 2 trang 8 Sách giáo khoa Sinh học 7

Đề bài

Chúng ta phải làm gì để thế giới động vật mãi mãi đa dạng phong phú ?

Hướng dẫn giải

 Để giữ gìn thế giới động vật luôn đa dạng phong phú chúng ta cần hiểu biết về đặc điểm sống , điều kiện sinh sản của chúng để tạo điều kiện sống thích hợp , đồng thời phải có kế hoạch đánh bắt, khai thác hợp lí, đảm bảo kết hợp khai thác với phục hồi, đặc biệt chú ý chăm sóc đúng mức đối với các loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng.

shoppe