Đăng ký

Câu 2 trang 170 Sách giáo khoa Sinh học 6

Đề bài

Nấm hoại sinh có vai trò như thế nào trong tự nhiên ?

Hướng dẫn giải

Nấm hoạt sinh : phân hủy các xác chết làm sạch môi trường.

Tags